lørdag 27. juni 2009

ET STORT LYS Vakker utsikt fra kirka i Endanyawish, yaeda Chini....

"men det skal ikke alltid være mørke i det land hvor det nå er trengsel. ...i fremtiden skal Herren føre ære over landet - over veien ved havet, landet på den andre siden av Jordan, hedningenes Galilea....."

Barnegrav i Eshgesh. 
"..for åket som tynget det, og stokken på dets skulder, driverens stav, har du Herre brutt i stykker.."
Datoog!.... " det folk som vandrer i mørket, skal se ett stort lys. De som sitter i dødsskyggens land, over dem skal lyset stråle"....
Jesaja 9