lørdag 12. januar 2013

NYE MULIGHETER

4 generasjoner Thingbø!
Oldemor, babu, far Sveinung og Levi!
 For den kommende slekt vil vi kunngjøre Herrens pris og hans styrke og de undergjerninger som han har gjort. 
Salme 78: 4
 Blått er fremdeles flott!
-----------------------

Privat snømåker!
It made my day!
Asante sana Pkite!
 

O jul med din glede, å barnlige lyst, vi ønsker deg alle velkommen!
Peddy er klar

1 januar 2013
Nyttårskonsert fra Wien
på noen av oss
 mens noen måtte lese til eksamen..... Heia Solveig!

Kjetil ledsaget sine kjære hjem. 1.januar
 Hvorfor kan vi ikke gå barbeint i Norge i januar????
 De fleste ønskene ble oppfylt:
Kumlegryta er klar! 

....................
Fremdeles "blålys" himmel ute. 
Stolene står tomme etter velsignede uker sammen med barn og barnebarn.
Men dagene ligger der foran oss, og mulighetene er så mange. Vi håper at stolene ikke må bli stående tomme inn i fortsettelsen...........
Grip dagen!

"Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne for fanger at de skal få frihet og for blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte fri.....for å forkynne et nådens år fra Herren". 
Lukas 4:18-19