tirsdag 28. april 2009

SENDEBUD

I dag fikk vi fint besøk. Gode venner og evangelister fra Gasaboy...Vi er sendebud, sa de. Vi kommer med godt nytt. Lesegruppene våre går bra, og det er hele tiden nye som vil tro på Jesus. Flere ønsker å bli døpt, og vi vil avtale en dato for dåp.  
Det ble prat på verandaen, og brus. Og det ble dato for dåp.
Jeg er så utrolig stolt over disse karene. Zakayo, Danieli og Yakobo. De har ikke fått ting enkelt opp i hendene. De kommer fra enkle kår. Men de har varme hjerter og ønsker å tjene Jesus med den utrustning Han har gitt dem.
"De er dine tjenere og ditt folk, som du har utfridd med din store kraft og din sterke hånd. Å Herre! La ditt øre gi akt på din tjeners og dine tjeneres bønn, de som gjerne vil frykte ditt navn! La det i dag lykkes for din tjener." Neh.1:10-11

Ingen kommentarer: