torsdag 25. november 2010

Hjørnestein, snublestein og anstøtsklippe....

JIWE KUU LA PEMBENI, TEULE, LENYE HESHIMA
eller
hjørnestein, utvalgt og dyrebar.....
Det var jammen ingen hvilken som helst hjørnestein Gud brukte for å bygge sin kirke. Den var utvalgt og dyrebar....
I Mureru brennes det murstein til nytt kirkebygg. Mursteinen er brent jord....men hjørnesteinen er utvalgt og dyrebar for kirka i Mureru. De har nemlig møtt Jesus, Han som ble utvalgt og sendt. Det mest dyrebare Gud hadde.
Menigheten i Mureru er liten. Svært liten. Men de har tro på at Gud kan. Derfor bygger de kirke... Her blir steinen inspisert av prest Sima. De hadde brent ca.10000 stein.
....den som tror på Jesus skal ikke bli til skamme....
bildet fra dåpen til lille Marta Marko....
Må Gud velsigne deg lille pike!
Under kollekten i Masusu....ble ei geit ledet frem. Et takkeoffer gitt av en familie som har valgt å bygge sine liv på Hjørnesteinen!


"Se jeg legger i Sion en hjørnestein, utvalgt og dyrebar. Den som tror på Ham, skal ikke bli til skamme". 1.Pet.2.6
Bildet under: mor på vei for å fylle opp vannkannene.....

2 kommentarer:

Mona, Odd Fridtjov, Sara, Cecilie og Hanna. sa...

Dokk e god! Det virke som om det skjer masse spennande i Datogaland! Gud e stor!

Aina og Steinar sa...

Glede meg t å komma ud å se!