lørdag 25. juni 2011

SOMMER

....lær av fikentreet: Når grenene har fått sevje og bladene springer ut, da vet dere at SOMMEREN er nær....Matt.24:32
Lyttende, undrende barn i Dadugwafuegha!
I går kjørte vi gjennom en nyskåret kornåker ved Mulbadauw. Vakkert. Og vi møtte kvinner som gikk en "andre" runde med kurvene sine for å sanke det som lå igjen....
...Så sanket hun aks på åkeren helt til kvelden. Da hun banket ut det hun hadde sanket, var det omkring en efa bygg... Rut 2:17
Den samme åkeren ved solnedgang. (under)
Jeg ser barn. Jeg ser tjenere som er ute på markene og sanker inn det som er til overs....La oss bruke dagen like til kvelden kommer. La oss være med å gi folk fremtid og håp!....i sommer!
OG JA:
Det er håp for din framtid, sier Herren. barna skal vende tilbake til sitt land....Jerm.31:17

Ingen kommentarer: